+31 - 651 068 949 john@mcrbv.com

MEER OMZET DOOR ONLINE MARKETING

Iedere organisatie moet groeien. Als de omzet hetzelfde blijft terwijl de kosten oplopen, moet er geld bij. Dat wil je niet. Dus heb je meer klanten nodig, meer sales, meer omzet per klant.

Ongeacht hoe je wilt groeien, zul je er serieus werk van moeten maken om te kunnen groeien. Daar heb je marketing bij nodig. Wij brengen onze brede ervaring op dat gebied in.

Meer klanten en sales vergt een online en offline marketing aanpak. 92% Van de Nederlanders is 24/7 met internet verbonden. Online is net zo belangrijk als offline. Aankopen via internet groeien al jaren sneller dan de ‘offline’ bestedingen.

Breng je online presentatie in balans met je offline aanwezigheid. Niet alleen biedt online je meer kansen, het is een voorwaarde geworden. Internet is de winkel van sinkel. Als jouw aanbod daarin nog niet de juiste plaats bezit, loop jij heel veel kansen mis.

Wij helpen jou graag met praktische en effectieve online en offline marketing. In 4 stappen zodat het overzichtelijk blijft. Allevier de stappen zijn gericht op het bevorderen van de klanttevredenheid. DE marketingregel die opgaat in zowel de online als de offline wereld.

In 4 stappen naar meer klanten en sales

WIE BEN IK?

Samen met jou bepalen wij de identiteit van jouw organisatie, zaak, product of dienst. Wij presenteren voorstellen voor het concept (de rode draad) en schrijven de teksten om het een gezicht en inhoud te geven. De identiteit die zo ontstaat, bestaat uit onderling verbonden kenmerken waarmee jij je onderscheidt van anderen. Sommige kenmerken zijn al aanwezig. Weer andere voegen we er bewust aan toe om een eigen identiteit te creëren. Zoals je logo, je huisstijl, schrijfstijl, manier van aanspreken, club- of spaarkaart, enzovoorts.

Lees meer over STAP 1 in Concept & Content en in Websites & Webshops.

HOE KOM IK OVER?

In overleg met jou onderzoeken wij en komen wij met voorstellen voor de media en middelen die onder jouw potentiële klanten de meeste impact en het grootste bereik behalen tegen de laagst mogelijke kosten. Zo ontstaat een unieke doelgroepen & media matrix. Die vormt de basis voor de resultaatmeting en -analyse. Nadat de matrix akkoord is, stellen wij een actieprogramma en -begroting op. Vervolgens werken wij voor elk medium en middel een voorstel, demo of mock-up uit. Zijn ook die akkoord dan begint de productiefase en het uitrollen van de media.

Lees meer over STAP 2 in Ontwerp & Styling en in Foto’s & Packshots.

HOE BENUT IK KANSEN?

Om meer en betere verkoopkansen te creëren, komen wij met voorstellen hoe wij denken dat te realiseren binnen een vooraf vastgestelde periode en budgetruimte. In dat plan staat hoe potentiële klanten de aandacht krijgen die nodig is om hun interesse te wekken en hun behoefte te stimuleren. Afhankelijk van je media matrix gaan de acties via jouw website, webshop, e-mail, telefoon, nieuwsbrief, advertenties, bannering, folders, etc.. Voorbeelden zijn: uitnodigingen, samples, demo’s, workshops, kortingsacties, spaaracties en meer.

Lees meer over STAP 3 in Apps & Triggers en in Video’s & Vlogs.

HOE MEET IK RESULTAAT?

Door van begin af aan de vinger aan de pols te houden, leer jij welke aanpak en welke combinaties de beste resultaten geven. Alle uitgangsspunten krijgen een plekje in het systeem. Dat kan een algemeen, open source of leverancier specifiek systeem zijn. Welke het ook wordt, wij richten het voor je in. Ook spreken wij gezamenlijk af welke data als ‘nulpunt’ dienen.
Voor de presentatie van de resultaten en de analyses ontwerpen wij een sjabloon met een gemakkelijk en snel te begrijpen indeling en vormgeving.

Lees meer over STAP 4 in Direct & Viral Marketing en in Analyse & Optimalisatie.

KUN JE WEL WAT HULP GEBRUIKEN of wil je meer weten?

Share This