+31 - 651 068 949 john@mcrbv.com

CONCEPT & CONTENT BOUWEN JE MERK

Concept en content wat is dat eigenlijk? Concept is de rode draad van het verhaal. Content is de inhoud van dat verhaal. Concept en Content geeft jouw bedrijf, organisatie, product of dienst een eigen gezicht. Het (prille) begin van een merk. Heb je dan een merk nodig? Ja! Ongeacht hoe groot of klein jouw onderneming is. Het is het verschil tussen overleven en succes.

VAN HERKENNING NAAR VOORKEUR NAAR MERK

Je vraagt je af waarom merken zo belangrijk zijn? Klanten willen zich kunnen identificeren met wat zij aanschaffen. Omdat hun aanschaf iets zegt over hunzelf. Dat kan alleen als het een gezicht heeft dat zij kunnen herkennen. Zo ontstaat een relatie tussen de aanschaf en de koper. De ene keer een zeer diepgaande en zelfs zeer emotionele relatie (uitvaart, bruiloft) en de andere keer een oppervlakkige (afwasmiddel, benzine, groente). Zodra de klant een relatie heeft met het object verkrijgt het automatisch de klantvoorkeur. Klanten slaan onbewust een lijst op van voorkeuren die is gebaseerd op herkenning. Die onbewuste voorkeurslijst leidt tot herhaalaankopen. Klanten overtuigen ook graag anderen van hun voorkeur. Het is een middel geworden om zichzelf mee uit te drukken. Een merk.

Waarmee het begint

Zover ben je misschien nog lang niet. Waar te beginnen? Het begint met concept en content die ‘past’.
Concept en content moet niet alleen uniek zijn, het moet ook ‘natuurlijk’ en ‘vanzelfsprekend’ overkomen. Het moet ‘passen’. Concept en content die niet past, is als een masker waarachter je het werkelijke gezicht verbergt. Je presentatie sluit niet genoeg aan bij de werkelijkheid, stelt de zaken te mooi voor of is in het ergste geval te ver van de waarheid.
Daar hebben klanten een enorme hekel aan. Zij ondervinden dat als een eigen falen. Zij hebben zich in de luren laten leggen en er niet doorheen gekeken. In het gunstigste geval zal de klant nooit meer kiezen voor dat aanbod en het zo snel mogelijk vervangen door een andere keuze. Maar het kan ook erger. Klanten die vinden dat een verkeerde keuze niets zegt over hunzelf maar geheel te wijten is aan de aanbieder overtuigen ook graag anderen daarvan.
Een product, dienst, bedrijf, organisatie dat zich een gezicht aanmeet dat niet past zal vaker last hebben van niet geslaagde relaties en loopt uiteindelijk het risico op een boycot.

De kern raken

Concept en content die ‘past’, raakt de kern van de zaak. Het maakt in de kortst mogelijke bewoordingen duidelijk waar jouw organisatie, product, dienst voor staat. De corporate pay-off, de campagne slogan, de pakkende kop voor het baanbrekende persbericht enzovoorts. Ze zijn er allemaal direct van af te leiden.
Een goed concept zegt zowel iets over jouw doelen als wat jouw klanten aan jou hebben. Een concept is meer denken vanuit je imago (hoe je gekend bent) dan denken vanuit je identiteit (hoe je gekend wilt zijn). Een goed corporate concept helpt enorm om je bekendheid te vergroten. Het legt een gemakkelijk te leggen ‘bruggetje’. Maak daarbij niet de fout om het los te denken van je merknaam. De klanten onthouden dan wel gemakkelijk je bruggetje maar kunnen niet direct zeggen welk merk daarbij hoort. Voor een campagne concept geldt dat niet.

Levendig houden

Met Concept & Content geef jij jouw business een eigen gezicht, dat aantrekkelijk is voor potentiële klanten en direct duidelijk maakt wat zij aan jou hebben. Dat is geen eenmalige oefening. Je zult je blijvend moeten onderscheiden en naarmate de tijd vordert bij moeten blijven met de ontwikkelingen. Wie je bent en hoe je overkomt, is tweerichtingsverkeer en voortdurend met elkaar in strijd. Met Concept & Content maak je op een verstandige manier gebruik van de raakvlakken in die spanningsboog. Door zowel jouw uitingen als de indrukken die jouw klanten hebben met elkaar te vergelijken en in evenwicht te brengen. Zo kun je op de juiste momenten en punten bijsturen.  Tot slot. Een goed concept is zo vanzelfsprekend dat je denkt: waarom heb ik daar niet (zelf eerder) aan gedacht?

Vragen die je helpen om concept & CONTENT te bepalen
u

Identiteit

Wat is de kern van jouw business? Wat wil jij bereiken? Hoe wil je dat bereiken? Wie en wat heb je daar voor nodig? Wat zijn je sterke punten? Wat je zwakke punten? Wie zijn de concurrenten?
Z

Herkenning

Welke overeenkomsten zijn er met je concurrenten? Wat de verschillen? Welke zijn de meest onderscheidende kernmerken? Hoe begrijpelijk zijn die voor wie jou nog niet kent?

Imago

Hoe word jij gezien? Hoe komt jouw aanbod over? Waarin verschilt het beeld dat mensen van jou hebben met die van je concurrenten? Wat bepaalt jouw imago het meeste? Hoe verhoudt zich dat met wie je werkelijk bent?

Positionering

Uit welke scenario’s kun je kiezen? Wat zijn de consequenties van die keuzes? Welke alternatieven zijn er? Wat voor invloed hebben de keuzes op identiteit, imago en herkenning?

Share This